img

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาช่องทางการตลาด ช่องทางการขายไปในหลากหลายรูปแบบและหลายระดับ ด้วยความรวดเร็วระดับดิจิทัล ที่เชื่อมต่อคนทั้งโลกในแบบ Real time ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง เป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญในการนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคมายาวนานและมีพัฒนาการมาโดยต่อเนื่องรวมถึงในประเทศไทย

สารจากนายกสมาคม
สวัสดีทุกท่าน
         ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาช่องทางการตลาด ช่องทางการขายไปในหลากหลายรูปแบบและหลายระดับ ด้วยความรวดเร็วระดับดิจิทัล ที่เชื่อมต่อคนทั้งโลกในแบบ Real time ธุรกิจโฮม ช้อปปิ้ง เป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญในการนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคมายาวนานและมีพัฒนาการมาโดยต่อเนื่องรวมถึงในประเทศไทย ..... อ่านต่อ
        
สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง( ประเทศไทย ) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโฮมช็อปปิ้งเพื่อสร้างมาตรฐาน( Standard ) และความเชื่อมั่น ( Trust ) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า สมาชิกของสมาคมได้สร้างสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น ( Trust mark ) ขึ้นและกำหนดเป็นเป็นพันธกิจ 5 ข้อที่สมาชิกต้องที่มีต่อลูกค้า คือ

1. มีนโยบายรับคืนสินค้า
2. รับประกันคุณภาพสินค้า
3. รับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้สินค้า
4. มีบริการหลังการขาย
5. ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง
    
     ธุรกิจโฮมช้อปปิ้งคือรูปแบบการให้บริการช่องช้อปปิ้ง 24 ชั่วโมง รวมถึงผสมผสานการบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการสร้างโอกาสทางการขายให้กับสินค้าไทย โดยเฉพาะ SME ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่คุ้มค่า สะดวก โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด ที่นำพาทุกคนปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal ในปัจจุบัน
     พบกับเราได้ที่ช่อง TVD , True Shopping , O Shopping , High Shopping และ SHOP Channel


ขอให้สนุกกับการรับชมและเลือกซื้อสินค้าทางทีวี

นายสรโชติ อำพันวงษ์
นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)

MEMBERรายละเอียด

^

MV Shopping Mall Co.,Ltd.

Start :
3/12/2555 0:00:00

Register Capital :
3,000,000

Shareholder :   MV Shopping Mall Co.,Ltd.

CEO, MD :
ดร. วรวุฒิ ทวีปวรเดช
รายละเอียด

^

O Shopping

Start :
20/5/2564 0:00:00

Register Capital :
540,000,000

Shareholder :  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

CEO, MD :
นายชัยวุฒิ ซังธาดา
รายละเอียด

^

TV Direct

Start :
20/5/2564 0:00:00

Register Capital :
341,000,000

Shareholder :  

Public company

CEO, MD :
นายทรงพล ชัญมาตรกิจ
รายละเอียด

^

Trueselect

Start :
7/2/2560 0:00:00

Register Capital :
240,000,000

Shareholder :  

• True Vision Group
• GS Shopping
• CP All
• The Mall Group

CEO, MD :
นางองอาจ ประภากมล
รายละเอียด

^

Shop Channel

Start :
20/5/2564 0:00:00

Register Capital :
238,700,000

Shareholder :  

I.D.F. CO.,LTD.
• I.C.C INTERNATIONAL PCL
• SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL

CEO, MD :
นายสรโชติ อำพันวงษ์
รายละเอียด

^

High shopping

Start :
6/1/2559 0:00:00

Register Capital :
500,000,000

Shareholder :  

• Intouch Media Co.,Ltd.
• Hyundai Homeshopping Network Corp

CEO, MD :
นายลี แฮ ซึง


ABOUT THA


img

          ผู้ประกอบการธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มคู่ค้าในปี 2556 โดยมีการประขุมถกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจและวิธีการสร้างมาตรฐานของอุตสหกรรม จากนั้นในปี 2557 เดือนพฤษภาคมทางกลุ่มจึงได้จดทะเบียนสมาคมกับกรมการปกครองอย่างเป็นทางการ ทางสมาคมได้จัดให้มีการประชุมทุกเดือน จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานร่วมกับกสทช. อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ

นโยบายรับคืนสินค้า

สมาชิกสมาคมจะต้องมีนโยบายรับคืนสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิ์ตามกฏหมาย อย่างน้อยภายใน 7 วันหลังรับสินค้าดยเงื่อนไขการรับคืนสินค้าของแต่ละบริษัท อาจแตกต่างกันแต่ไม่น้อยกว่า 7 วันตามกฏหมายกำหนด

รับประกันคุณภาพสินค้า

สมาชิกสมาคมให้ความสบายใจกับผู้บริโภคด้วยการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาจัดจำหน่าย ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถขอเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีตามที่นำเสนอในทีวี

รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้สินค้า

หากเกิดกรณีที่ใช้สินค้าไปแล้วตามวิธีการใช้งานที่ถูกต้องแต่สินค้าเกิดชำรุด หรือก่อให้เกิดความเสียหาย สมาชิกสมาคมจะต้องรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น ของสินค้าดังกล่าว ทั้งความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สิน

มีบริการหลังการขาย

สมาชิกสมาคมต้องมีระบบบริการหลังการขายเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อ แจ้งปัญหาหรือร้องเรียนได้ โดยระบบบริการหลังการขายต้องให้บริการอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์เวลาราชการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจ

สมาชิกต้องยึดมั่นในกฏระเบียบข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า บริการ การออกอากาศและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด รวมถึง มีการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการสมาคมนายสรโชติ อำพันวงษ์

นายกสมาคมนายองอาจ ประภากมล

อุปนายกที่ 1นายรณทิศ ตั้งตรงจิตต์

เหรัญญิกMr. Shaun Lim Seok

อุปนายกที่ 2นายสัญญา อุทัยวรวิทย์

อุปนายกที่ 3


นายพีระ ลักษณาภิรักษ์

กรรมการ


Mr. Mun Hae Seung

กรรมการ


ดร. วรวุฒิ ทวีปวรเดช

กรรมการ

ข้อมูล ข่าวสาร

img

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) แถลงข่าว “ย

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA ประกอบด้วยสมาชิกจาก 6 ช่องทีวีโฮมช้อปปิ้ง ได้แก่ TV DIRECT, TRUE SHOPPING, O SHOPPING, SHOP CHANNEL, JKN HI SHOPPING, MV SHOPPING


อ่านต่อ
img

สมาคม ทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) เข้าพบนายธ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสรโชติ อำพันวงษ์ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 6 บริษัท ได้เข้าพบ ท่านธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการค


อ่านต่อ
img

สมาคม THA พร้อมด้วยสมาชิก ได้เข้าพบ กรรมการ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายธนะบุล มัทธุรนนท์ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิก ได้เข้าพบ พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ


อ่านต่อ
img

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) เข้าพบนายธส

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายธนะบุล มัทธุรนนท์ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิก ได้เข้าพบ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มค


อ่านต่อ
img

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) จัด Live C

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) โดย นายธนะบุล มัทธุรนนท์ นายกสมาคม พร้อมสมาชิกสมาคม จัด Live Conferenve “ทีวีโฮมช้อปปิ้ง โอกาสและทางรอดของประกอบการไทยในยุค New Normal” น


อ่านต่อ
img

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) ประกอบด้วยสมาชิก 6 บริษัท "ทรู ช้อปปิ้ง-ช้อป แชนแนล-โอ ช้อปปิ้ง-ทีวีดี โมโม่-ไฮ ช้อปปิ้ง-ทีวี ไดเร็ค”จัดงานแถลงข่าว "เจาะลึกธุรกิจทีวีโฮมช


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ น.พ. วันชัย สัตยาวุฒิพง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ น.พ. วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิ


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศัก


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธา


อ่านต่อ
img

สมาคม THA เข้าร่วมกิจกรรม“เดินวิ่ง 9 ปี สาระ

ในโอกาสครบรอบ 9 ปี สถานีโทรทัศน์ช่อง สาระดี 99 ได้จัดกิจกรรม “เดินวิ่ง 9 ปี สาระดี 99” เติมฝัน ปันน้ำใจ ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ใ


อ่านต่อ
img

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) ได้รับพระร

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) โดยนายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคม ร่วมด้วยสมาชิก 6 บริษัท ประกอบด้วย บริษัททรูจีเอส จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซี


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะก

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ คุณสุพินญา กลางณรงค์ กร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ คุณสุพินญา กลางณรงค์ กรรมการกิจกา


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายองอาจ ประภากมล อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานก


อ่านต่อ
img

โฮมช็อปปิ้ง ผนึกำลัง รับ กม. -สู้ค้าออนไลน์

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีไดเร็ค ในฐานะนายกสมาคมโฮมช็อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA เปิดเผยว่า สมาคมโฮมช็อปปิ้ง เกิดจากการรวมตัวของ 6 บริษัท ทั้


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้นำกระเช้าผลไม้ไปมอบให้ทาง ดร. น

เมื่อต้นปี 2015 ที่ผ่านมานายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิก 6 บริษัท ได้นำกระเช้าผลไม้ ไปสวัสดีปีใหม่ ดร. นที ศุกลรัตน์ ป


อ่านต่อ
img

6 บริษัททีวีโฮมช้อปปิ้ง ผนึกกำลังจัดตั้ง “สม

คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA ถ่ายภาพร่วมกับ 6 สมาชิกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช


อ่านต่อ
img

งานเปิดตัว "สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิด 6 บริษัท เปิดตัว "สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)" และเครื่องหมายการันตีความมั่นใจ Wthe


อ่านต่อ

Contact Us

ติดต่อ/ร้องเรียน
ที่ตั้งสมาคม

ที่ตั้งสมาคม สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง(ประเทศไทย)

เลขที่ 25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 085-980-2854

25 Watcharapol, Tharaeng, Bangkhen Bangkok, Thailand
Telephone number 085-980-2854