img

สมาคมนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดูแลลูกค้า เราต้องการนำมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจทีวีช้อปปิ้งและโฮมช้อปปิ้งระดับโลกมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินและได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการของเรา ด้วยเหตุผลนี้สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งสมาคมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น True GS, GMM CJ O Shopping, Shop Global, High Shopping, TVD momo และ TV Direct จึงรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียว

สารจากนายกสมาคม
สวัสดีทุกท่าน
         สมาคมนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดูแลลูกค้า เราต้องการนำมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจทีวีช้อปปิ้งและโฮมช้อปปิ้งระดับโลกมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินและได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการของเรา ด้วยเหตุผลนี้สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งสมาคมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น True GS, GMM CJ O Shopping, Shop Global, High Shopping, TVD momo และ TV Direct จึงรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียว ..... อ่านต่อ
        
        ผมต้องการอธิบายถึงคำจำกัดความของสองธุรกิจในที่นี้นั่นคือ ทีวี ช้อปปิ้ง กับโฮม ช้อปปิ้ง แม้ว่าทั้งสองธุรกิจจะเป็นการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านทีวีเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันดังนี้
        ทีวี ช้อปปิ้งนั้นมาในรูปแบบรายการทีวี 30 นาที (เรียกว่า Infomercial) หรือรายการสั้นๆ 60-120 วินาที (เรียกว่า Direct Response Television) ทั้งสองรูปแบบถูกนำไปออกอากาศทางฟรีทีวี ทีวีดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี และรายการจะต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับรายการทีวีทั่วไป
        ส่วนธุรกิจโฮม ช้อปปิ้งนั้นเป็นช่องช้อปปิ้ง 24 ชั่วโมง รูปแบบธุรกิจโฮม ช้อปปิ้งคือการให้ข้อมูลสินค้าอย่างเต็มที่ มีการสาธิตอย่างสร้างสรรค์และให้โปรโมชั่นที่เหนือกว่า ช่องโฮมช้อปปิ้งออกอากาศทั้งทางดาวเทียมและระบบเคเบิ้ล รับประกันได้ว่าคุณจะต้องเจอเราแน่ 
        เราได้เปิดตัวสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นไป สัญลักษณ์นี้จะช่วยรับรองว่าผู้ประกอบการเจ้านั้นได้มีการรักษาสิทธิอันชอบธรรมของลูกค้า 5 ประการได้แก่ มีนโยบายรับคืนสินค้า รับประกันคุณภาพสินค้า รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้สินค้า มีบริการหลังการขาย และปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง จากนี้ไปลูกค้าจะสามารถมั่นใจและวางใจได้หากซื้อสินค้าจากพวกเรา

ขอให้สนุกกับการรับชมและเลือกซื้อสินค้าทางทีวี

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ
นายกสมาคม

MEMBERรายละเอียด

^

TV Direct

Start :
5/3/2559 0:00:00

Register Capital :
341,000,000

Shareholder :  

Public company

CEO, MD :
นายทรงพล ชัญมาตรกิจ
รายละเอียด

^

Trueselect

Start :
7/2/2560 0:00:00

Register Capital :
240,000,000

Shareholder :  

• True Vision Group
• GS Shopping
• CP All
• The Mall Group

CEO, MD :
นางองอาจ ประภากมล
รายละเอียด

^

O Shopping

Start :
7/2/2560 0:00:00

Register Capital :
540,000,000

Shareholder :  

• GMM
• CJ O Shopping

CEO, MD :
คุณสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม
รายละเอียด

^

Shop Channel

Start :
7/3/2559 0:00:00

Register Capital :
600,000,000

Shareholder :  

• Sumitomo Crop.
• I.C.C Inter
• Central

CEO, MD :
นายNaoshi Yagi
รายละเอียด

^

TVD Shop

Start :
26/6/2557 0:00:00

Register Capital :
445,000,000

Shareholder :  

• TV Direct PCL.
• MOMO.com Inc

CEO, MD :
นายธนะบุล มัทธุรนนท์
รายละเอียด

^

High shopping

Start :
6/1/2559 0:00:00

Register Capital :
500,000,000

Shareholder :  

• Intouch Media Co.,Ltd.
• Hyundai Homeshopping Network Corp

CEO, MD :
นายลี แฮ ซึง


ABOUT THA


img

          ผู้ประกอบการธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มคู่ค้าในปี 2556 โดยมีการประขุมถกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจและวิธีการสร้างมาตรฐานของอุตสหกรรม จากนั้นในปี 2557 เดือนพฤษภาคมทางกลุ่มจึงได้จดทะเบียนสมาคมกับกรมการปกครองอย่างเป็นทางการ ทางสมาคมได้จัดให้มีการประชุมทุกเดือน จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานร่วมกับกสทช. อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ

นโยบายรับคืนสินค้า

สมาชิกสมาคมจะต้องมีนโยบายรับคืนสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิ์ตามกฏหมาย อย่างน้อยภายใน 7 วันหลังรับสินค้าดยเงื่อนไขการรับคืนสินค้าของแต่ละบริษัท อาจแตกต่างกันแต่ไม่น้อยกว่า 7 วันตามกฏหมายกำหนด

รับประกันคุณภาพสินค้า

สมาชิกสมาคมให้ความสบายใจกับผู้บริโภคด้วยการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาจัดจำหน่าย ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถขอเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีตามที่นำเสนอในทีวี

รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้สินค้า

หากเกิดกรณีที่ใช้สินค้าไปแล้วตามวิธีการใช้งานที่ถูกต้องแต่สินค้าเกิดชำรุด หรือก่อให้เกิดความเสียหาย สมาชิกสมาคมจะต้องรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น ของสินค้าดังกล่าว ทั้งความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สิน

มีบริการหลังการขาย

สมาชิกสมาคมต้องมีระบบบริการหลังการขายเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อ แจ้งปัญหาหรือร้องเรียนได้ โดยระบบบริการหลังการขายต้องให้บริการอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์เวลาราชการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจ

สมาชิกต้องยึดมั่นในกฏระเบียบข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า บริการ การออกอากาศและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด รวมถึง มีการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการสมาคมนายทรงพล ชัญมาตรกิจ

นายกสมาคมนายองอาจ ประภากมล

อุปนายก คนที่ 1นายณรงค์ เชาวราษฎร์

อุปนายก คนที่ 2นางสาวศศิธร สุวรรณฉาย

กรรมการและเลขานุการนายรณทิศ ตั้งตรงจิตต์

เหรัญญิกMr. Lee Hae Seung

อุปนายก คนที่ 3


นายธนะบุล มัทธุรนนท์

กรรมการ


นายพงษ์ชัย ชัญมาตรกิจ

กรรมการ


Mr.Sung Nak Je

กรรมการ


นายพีระ ลักษณาภิรักษ์

กรรมการ


Mr. Naohisa Yagi

กรรมการ


Mr. Masashi Mochizuki

กรรมการ


Mr. Kim Tae Seo

กรรมการ


นางนรินทร อนุเคราะห์ธนาพงษ์

กรรมการ


Mr. Lee Jong Kyung

กรรมการ

ข้อมูล ข่าวสาร

img

สมาคม THA ได้เข้าพบ น.พ. วันชัย สัตยาวุฒิพง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ น.พ. วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิ


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศัก


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธา


อ่านต่อ
img

สมาคม THA เข้าร่วมกิจกรรม“เดินวิ่ง 9 ปี สาระ

ในโอกาสครบรอบ 9 ปี สถานีโทรทัศน์ช่อง สาระดี 99 ได้จัดกิจกรรม “เดินวิ่ง 9 ปี สาระดี 99” เติมฝัน ปันน้ำใจ ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ใ


อ่านต่อ
img

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) ได้รับพระร

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) โดยนายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคม ร่วมด้วยสมาชิก 6 บริษัท ประกอบด้วย บริษัททรูจีเอส จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซี


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะก

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ คุณสุพินญา กลางณรงค์ กร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ คุณสุพินญา กลางณรงค์ กรรมการกิจกา


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายองอาจ ประภากมล อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานก


อ่านต่อ
img

โฮมช็อปปิ้ง ผนึกำลัง รับ กม. -สู้ค้าออนไลน์

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีไดเร็ค ในฐานะนายกสมาคมโฮมช็อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA เปิดเผยว่า สมาคมโฮมช็อปปิ้ง เกิดจากการรวมตัวของ 6 บริษัท ทั้


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้นำกระเช้าผลไม้ไปมอบให้ทาง ดร. น

เมื่อต้นปี 2015 ที่ผ่านมานายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิก 6 บริษัท ได้นำกระเช้าผลไม้ ไปสวัสดีปีใหม่ ดร. นที ศุกลรัตน์ ป


อ่านต่อ
img

6 บริษัททีวีโฮมช้อปปิ้ง ผนึกกำลังจัดตั้ง “สม

คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA ถ่ายภาพร่วมกับ 6 สมาชิกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช


อ่านต่อ
img

งานเปิดตัว "สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิด 6 บริษัท เปิดตัว "สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)" และเครื่องหมายการันตีความมั่นใจ Wthe


อ่านต่อ

Contact Us

ติดต่อ/ร้องเรียน
ที่ตั้งสมาคม

ที่ตั้งสมาคม สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง(ประเทศไทย)

เลขที่ 25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 02 347 0599

25 Watcharapol, Tharaeng, Bangkhen Bangkok, Thailand
Telephone number 02 347 0599