img

สมาคมนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดูแลลูกค้า เราต้องการนำมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจทีวีช้อปปิ้งและโฮมช้อปปิ้งระดับโลกมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินและได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการของเรา ด้วยเหตุผลนี้สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งสมาคมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น True GS, GMM CJ O Shopping, Shop Global, High Shopping, TVD momo และ TV Direct จึงรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียว

สารจากนายกสมาคม
สวัสดีทุกท่าน
         สมาคมนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดูแลลูกค้า เราต้องการนำมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจทีวีช้อปปิ้งและโฮมช้อปปิ้งระดับโลกมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะเพลิดเพลินและได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการของเรา ด้วยเหตุผลนี้สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งสมาคมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น True GS, GMM CJ O Shopping, Shop Global, High Shopping, TVD momo และ TV Direct จึงรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียว ..... อ่านต่อ
        
        ผมต้องการอธิบายถึงคำจำกัดความของสองธุรกิจในที่นี้นั่นคือ ทีวี ช้อปปิ้ง กับโฮม ช้อปปิ้ง แม้ว่าทั้งสองธุรกิจจะเป็นการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านทีวีเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันดังนี้
        ทีวี ช้อปปิ้งนั้นมาในรูปแบบรายการทีวี 30 นาที (เรียกว่า Infomercial) หรือรายการสั้นๆ 60-120 วินาที (เรียกว่า Direct Response Television) ทั้งสองรูปแบบถูกนำไปออกอากาศทางฟรีทีวี ทีวีดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี และรายการจะต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับรายการทีวีทั่วไป
        ส่วนธุรกิจโฮม ช้อปปิ้งนั้นเป็นช่องช้อปปิ้ง 24 ชั่วโมง รูปแบบธุรกิจโฮม ช้อปปิ้งคือการให้ข้อมูลสินค้าอย่างเต็มที่ มีการสาธิตอย่างสร้างสรรค์และให้โปรโมชั่นที่เหนือกว่า ช่องโฮมช้อปปิ้งออกอากาศทั้งทางดาวเทียมและระบบเคเบิ้ล รับประกันได้ว่าคุณจะต้องเจอเราแน่ 
        เราได้เปิดตัวสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นไป สัญลักษณ์นี้จะช่วยรับรองว่าผู้ประกอบการเจ้านั้นได้มีการรักษาสิทธิอันชอบธรรมของลูกค้า 5 ประการได้แก่ มีนโยบายรับคืนสินค้า รับประกันคุณภาพสินค้า รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้สินค้า มีบริการหลังการขาย และปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง จากนี้ไปลูกค้าจะสามารถมั่นใจและวางใจได้หากซื้อสินค้าจากพวกเรา

ขอให้สนุกกับการรับชมและเลือกซื้อสินค้าทางทีวี

นายธนะบุล มัทธุรนนท์
นายกสมาคม

MEMBERรายละเอียด

^

O Shopping

Start :
20/5/2564 0:00:00

Register Capital :
540,000,000

Shareholder :  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

CEO, MD :
นายชัยวุฒิ ซังธาดา
รายละเอียด

^

TV Direct

Start :
20/5/2564 0:00:00

Register Capital :
341,000,000

Shareholder :  

Public company

CEO, MD :
นายทรงพล ชัญมาตรกิจ
รายละเอียด

^

Trueselect

Start :
7/2/2560 0:00:00

Register Capital :
240,000,000

Shareholder :  

• True Vision Group
• GS Shopping
• CP All
• The Mall Group

CEO, MD :
นางองอาจ ประภากมล
รายละเอียด

^

Shop Channel

Start :
20/5/2564 0:00:00

Register Capital :
238,700,000

Shareholder :  

I.D.F. CO.,LTD.
• I.C.C INTERNATIONAL PCL
• SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL

CEO, MD :
นายสรโชติ อำพันวงษ์
รายละเอียด

^

High shopping

Start :
6/1/2559 0:00:00

Register Capital :
500,000,000

Shareholder :  

• Intouch Media Co.,Ltd.
• Hyundai Homeshopping Network Corp

CEO, MD :
นายลี แฮ ซึง


ABOUT THA


img

          ผู้ประกอบการธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มคู่ค้าในปี 2556 โดยมีการประขุมถกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจและวิธีการสร้างมาตรฐานของอุตสหกรรม จากนั้นในปี 2557 เดือนพฤษภาคมทางกลุ่มจึงได้จดทะเบียนสมาคมกับกรมการปกครองอย่างเป็นทางการ ทางสมาคมได้จัดให้มีการประชุมทุกเดือน จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานร่วมกับกสทช. อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ

นโยบายรับคืนสินค้า

สมาชิกสมาคมจะต้องมีนโยบายรับคืนสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิ์ตามกฏหมาย อย่างน้อยภายใน 7 วันหลังรับสินค้าดยเงื่อนไขการรับคืนสินค้าของแต่ละบริษัท อาจแตกต่างกันแต่ไม่น้อยกว่า 7 วันตามกฏหมายกำหนด

รับประกันคุณภาพสินค้า

สมาชิกสมาคมให้ความสบายใจกับผู้บริโภคด้วยการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาจัดจำหน่าย ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถขอเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีตามที่นำเสนอในทีวี

รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้สินค้า

หากเกิดกรณีที่ใช้สินค้าไปแล้วตามวิธีการใช้งานที่ถูกต้องแต่สินค้าเกิดชำรุด หรือก่อให้เกิดความเสียหาย สมาชิกสมาคมจะต้องรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น ของสินค้าดังกล่าว ทั้งความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สิน

มีบริการหลังการขาย

สมาชิกสมาคมต้องมีระบบบริการหลังการขายเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อ แจ้งปัญหาหรือร้องเรียนได้ โดยระบบบริการหลังการขายต้องให้บริการอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์เวลาราชการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจ

สมาชิกต้องยึดมั่นในกฏระเบียบข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า บริการ การออกอากาศและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด รวมถึง มีการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการสมาคมนายสรโชติ อำพันวงษ์

นายกสมาคมนายองอาจ ประภากมล

อุปนายกที่ 1นายรณทิศ ตั้งตรงจิตต์

เหรัญญิกMr. Shaun Lim Seok

อุปนายกที่ 2นายสัญญา อุทัยวรวิทย์

อุปนายกที่ 3


นายพีระ ลักษณาภิรักษ์

กรรมการ


Mr. Mun Hae Seung

กรรมการ

ข้อมูล ข่าวสาร

img

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) ประกอบด้วยสมาชิก 6 บริษัท "ทรู ช้อปปิ้ง-ช้อป แชนแนล-โอ ช้อปปิ้ง-ทีวีดี โมโม่-ไฮ ช้อปปิ้ง-ทีวี ไดเร็ค”จัดงานแถลงข่าว "เจาะลึกธุรกิจทีวีโฮมช


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ น.พ. วันชัย สัตยาวุฒิพง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ น.พ. วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิ


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศัก


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธา


อ่านต่อ
img

สมาคม THA เข้าร่วมกิจกรรม“เดินวิ่ง 9 ปี สาระ

ในโอกาสครบรอบ 9 ปี สถานีโทรทัศน์ช่อง สาระดี 99 ได้จัดกิจกรรม “เดินวิ่ง 9 ปี สาระดี 99” เติมฝัน ปันน้ำใจ ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ใ


อ่านต่อ
img

สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) ได้รับพระร

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) โดยนายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคม ร่วมด้วยสมาชิก 6 บริษัท ประกอบด้วย บริษัททรูจีเอส จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซี


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะก

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ คุณสุพินญา กลางณรงค์ กร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายณรงค์ เชาวราษฎร์ อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ คุณสุพินญา กลางณรงค์ กรรมการกิจกา


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายองอาจ ประภากมล อุปนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 6 บริษัท ได้เข้าพบ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานก


อ่านต่อ
img

โฮมช็อปปิ้ง ผนึกำลัง รับ กม. -สู้ค้าออนไลน์

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีไดเร็ค ในฐานะนายกสมาคมโฮมช็อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA เปิดเผยว่า สมาคมโฮมช็อปปิ้ง เกิดจากการรวมตัวของ 6 บริษัท ทั้


อ่านต่อ
img

สมาคม THA ได้นำกระเช้าผลไม้ไปมอบให้ทาง ดร. น

เมื่อต้นปี 2015 ที่ผ่านมานายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิก 6 บริษัท ได้นำกระเช้าผลไม้ ไปสวัสดีปีใหม่ ดร. นที ศุกลรัตน์ ป


อ่านต่อ
img

6 บริษัททีวีโฮมช้อปปิ้ง ผนึกกำลังจัดตั้ง “สม

คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA ถ่ายภาพร่วมกับ 6 สมาชิกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมจากการใช้บริการโฮมช


อ่านต่อ
img

งานเปิดตัว "สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ นายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) หรือ THA พร้อมด้วยสมาชิด 6 บริษัท เปิดตัว "สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)" และเครื่องหมายการันตีความมั่นใจ Wthe


อ่านต่อ

Contact Us

ติดต่อ/ร้องเรียน
ที่ตั้งสมาคม

ที่ตั้งสมาคม สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง(ประเทศไทย)

เลขที่ 25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 085-980-2854

25 Watcharapol, Tharaeng, Bangkhen Bangkok, Thailand
Telephone number 085-980-2854